Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
SPECIALTY DOCTOR IN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY
Gradd
NHS Medical & Dental: Specialty Doctor
Contract
Parhaol
Oriau
Rhan-amser - 8 sesiwn yr wythnos (Monday, Tuesday, Thursday & Friday. Full details of proposed weekly timetable can be viewed on the Job Description. *This is indicative and to be agreed on appointment.)
Cyfeirnod y swydd
001-MP154.23
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
St David's Childrens Centre, St David's Hospital
Tref
Cardiff
Cyflog
£52,542 - £82,418 pa pro rata
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
12/06/2024 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro logo

SPECIALTY DOCTOR IN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY

NHS Medical & Dental: Specialty Doctor

CARING FOR PEOPLE - KEEPING PEOPLE WELL


 

Trosolwg o'r swydd

We are offering an exciting opportunity to support the delivery of care for Eating Disorders within the Emotional Wellbeing and Mental Health Care Group for under 18s in Cardiff and Vale.

The EW&MH Care Group is driving forward the transformational agenda for CAMH services in Wales with the development of existing and additional teams, including the Eating Disorder team.

We are looking for an enthusiastic psychiatrist with an interest in service development and a desire to help service users and families. An interest to develop knowledge in the field of eating disorders is required.

You will provide specialist medical & psychiatric assessment and management, to contribute to formulation & diagnosis, and the delivery of care.  

You will have experience in carrying a service user caseload, including assessing service users with complex needs and supporting families with care planning within Eating Disorder services. 

Consultation, and support for other members of the multi-disciplinary team will be key aspects of the role, as well as working with health, education and social care. Supported in this role by a Consultant Child & Adolescent Psychiatrist will be available. Competencies and an interest in the Eating Disorders would be ideal.  

 

Prif ddyletswyddau'r swydd

 • Provide with senior colleagues a service in the speciality to the hospitals so designated, with responsibility for the prevention, diagnosis and treatment of illness and promotion of health.
 • Providing psychiatric input to the Eating Disorders Team.
 • Building on strong communication and pathways with Paediatric colleagues
 • Providing diagnostic assessment for Eating Disorders if required
 • Treatment of young people with Eating Disorders, supervision of staff and students
 • Maintain CPD
 • Provide informal teaching to placement students during clinics.
 • Undertake the administrative duties associated with the care of patients and the administration of the department.
 • Attend departmental meetings
 • Co-operate with local management in the efficient running of services.
 • Ensure that arrangements are in place for adequate staff to be available in relation to the treatment and care of patients.

 

Gweithio i'n sefydliad

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw un o’r Byrddau Iechyd Integredig mwyaf yn y DU, yn cyflogi dros 15,000 o staff ac yn darparu dros 100 o wasanaethau arbenigol. Mae gennym amrywiaeth o yrfaoedd i’w cynnig ar draws 6 safle ysbyty. Gan wasanaethu tua 500,000 o bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro, ein ffocws yw anghenion iechyd a gofal ein poblogaeth leol a gwaith partneriaeth i ddatblygu gwasanaethau rhanbarthol.

Ein cenhadaeth yw “Gofalu am Bobl, Cadw Pobl yn Iach”, a’n gweledigaeth yw y dylai siawns pob unigolyn o fyw bywyd iach fod yn gyfartal. Fel sefydliad rydym yn ddiedifar uchelgeisiol dros iechyd ein poblogaeth, gan ymateb i heriau heddiw ac yfory drwy ein strategaeth 10 mlynedd, Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol. Rydym yn cyfrannu at Gymru iachach, gyda phwyslais mawr ar arloesi a gwella, gan ddysgu oddi wrth eraill ledled y byd ac arwain y ffordd mewn ymchwil glinigol. Mae gwaith partneriaeth yn gadarn yng Nghaerdydd a’r Fro, ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n staff a’n cymuned.

Mae Caerdydd, prifddinas ffyniannus Cymru, yn ddinas wych i fyw a gweithio ynddi sy’n cynnig llwyth o atyniadau chwaraeon, celfyddydau a diwylliannol. Wedi’i leoli i’r gorllewin o Gaerdydd, mae Bro Morgannwg yn cynnig cyfuniad o gefn gwlad hardd Cymru ac arfordir naturiol dramatig. P’un ai’n fywyd dinesig neu’n fywyd gwledig, mae Caerdydd a’r Fro yn cynnig y gorau o’r ddau fyd.

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

You will be able to find a full Job description and Person Specification attached within the supporting documents

Interested applicants are encouraged to contact Dr Anna Goel (Consultant Child and Adolescent Psychiatrist) and Dr Rebecca Bowen (Clinical Psychologist and Lead for CAMHS Eating Disorders) to discuss the post in more detail (02921 836730) 

Manyleb y person

Qualifications

Meini prawf hanfodol
 • Full GMC/GDC registration with a licence to practice
 • MB BCh or recognised equivalent
Meini prawf dymunol
 • Academic excellence (prizes, merits, distinctions etc)
 • • Research experience/degree

Experience

Meini prawf hanfodol
 • 4 years postgraduate medical work including at least 2 years of which will be in a specialty training programme in a relevant specialty or as a fixed-term specialty trainee in a relevant specialty, or equivalent experience/competencies
Meini prawf dymunol
 • Experience of working in an Eating Disorder service and training in the use of standardised diagnostic assessment tools.

Skills, Knowledge, Ability

Meini prawf hanfodol
 • Commitment to team approach and multi-disciplinary working
 • Counselling and communication skills
 • Understanding of clinical risk management and clinical governance
 • Up to date with current practices in management of Eating Disorder
 • Ability to take independent clinical decisions when necessary and to seek advice from senior doctors as appropriate
Meini prawf dymunol
 • Computing skills
 • Audit
 • Research interests relevant to specialty
 • Teaching

Personal Qualities

Meini prawf hanfodol
 • Flexible approach
 • Motivated and efficient
 • Demonstrable skills in written and spoken English adequate to enable effective communication about medical topics with patients and colleagues
 • Evidence of ability to work both in a team and alone
 • Commitment to working as part of a multidisciplinary team
 • Values aligned to those of the Health Board
Meini prawf dymunol
 • Welsh spoken

Other requirements

Meini prawf hanfodol
 • Satisfactory Immigration Status
 • Satisfactory Health Clearance
 • Satisfactory Disclosure Check

General Requirements

Meini prawf hanfodol
 • Professional Values & Behaviours, Skills and Knowledge
 • Leadership & Teamworking
 • Patient Safety & Quality Improvement
 • Safeguarding Vulnerable Groups
 • Education & Training
 • Research & Scholarship

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Veteran AwareApprenticeships logoAge positiveDisability confident leaderhyderus o ran anableddAccredited Living Wage EmployerDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - GoldArmed Forces CovenantDFN Project Search LogoStonewall Top 100 Employers in 2023Stonewall Top 100 Employers in 2023Core principles

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Anna Goel
Teitl y swydd
Consultant Child and Adolescent Psychiatrist
Cyfeiriad ebost
[email protected]
Rhif ffôn
02921836730
Gwybodaeth i gefnogi eich cais

Interested applicants are encouraged to contact Dr Anna Goel (Consultant Child and Adolescent Psychiatrist) and Dr Rebecca Bowen (Clinical Psychologist and Lead for CAMHS Eating Disorders) to discuss the post in more detail (02921 836730) 

Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg