Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif faes
Pharmacy
Gradd
Band 3
Contract
Fixed term for two years
Oriau
Full Time 37.5 hours per week
Cyfeirnod y swydd
100-ACS006-0120
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Glangwili General Hospital
Tref
Carmarthen
Cyflog
£18,813 to £20,795 per annum
Yn cau
29/01/2020 23:59
Dyddiad y cyfweliad
06/02/2020

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda logo

Pharmacy Senior Assistant Technical Officer

Band 3

Mae gwerthoedd Hywel Dda yn adlewyrchu pwy ydym ni a sut yr ydym yn ymddwyn. Rydym yn cyd-weithio’n barhaus i fod y gorau allwn fod wrth i ni ymdrechu i ddatblygu a darparu gwasanaethau rhagorol, gan roi pobl wrth galon popeth a wnawn. Trwy gydol ein proses recriwtio bydd gofyn i chi feddwl am sut y byddech chi’n byw y gwerthoedd hyn tra’n gweithio gyda ni.

Os ydych chi’n Weithiwr Proffesiynol Gofal Iechyd Cymwysedig sy’n ystyried adleoli neu’n meddwl am symud i Fwrdd Iechyd prifysgol Hywel Dda fel y cam nesaf yn eich gyrfa, cysylltwch â Tina Coleman – Arbenigwr yr Ymgyrch Recriwtio yn tina.coleman@wales.nhs.uk

I gael gwybod am ein gweithgarwch recriwtio diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook (Swyddi Hywel Dda Jobs), LinkedIn neu ar Twitter @SwyddiHDdaJobs


 

This is a fixed term post for 2 years, due to funding.

If you are a Hywel Dda Health Board employee this post will only be offered on a secondment basis and you will need to have gained your line managers approval for the secondment prior to going to interview

We are looking for a highly motivated, adaptable and conscientious Pharmacy Assistant Technical Officer to help support the development of our Pharmacy service.

The posts will be based at Glangwili General Hospital, which is a busy hospital with approximately 420 beds. The specialties provided here include acute medical and surgical, HDU and ICU, orthopaedics and paediatrics.

The role of the successful candidate will include dispensing in-patient, out-patient and discharge supplies. You will help develop the services to wards and departments as well as providing a stock management service to these areas.

Applicants are also expected to partake in a Saturday and Bank Holiday rota within the main dispensary.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; English and/or Welsh speakers are equally welcome to apply.

Interviews will be held on 06.02.2020.

 

 

No smoking policyMindful employer.  Being positive about mental health.CymraegAge positiveDisability confident employerCore principles

Gofynion ymgeisio

Bydd deiliad y swydd yn ymwneud â phobl sy'n agored i niwed wrth ymgymryd â'i ddyletswyddau arferol ac, o ganlyniad, mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd er mwyn gwirio a oes unrhyw euogfarnau troseddol blaenorol.

Nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Sally Davey - Senior Pharmacy Technician on 01267 227469