Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gweinyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  Derbynnydd
  Band 2
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Caergybi
  Arbenigedd:
  Gofal Sylfaenol
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 per annum pro rata
 2. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Adran Weithredu
  NHS AfC: Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Bangor
  Arbenigedd:
  Ymarferydd Adran Weithredu
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 3. COVID-19 Vacancy
  Cydlynydd Cefnogi Gwasanaethau Clinigol
  Gradd 3
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Bangor
  Arbenigedd:
  Meddygiaeth
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 per annum
 4. Dadansoddwr ariannol
  Gradd 4
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Wrexham
  Arbenigedd:
  Adran Cyllid
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 per annum
 5. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Arbenigol Niwroddatblygiadol
  4
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Bae Colwyn
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Niwroddatblygiadol
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 y flwyddyn pro rata
 6. Derbynnydd / Clerc Penodiadau / Teipydd
  2
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Llandudno
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 per annum pro rata
 7. Clerc Ward - Ward Alaw
  Band 2
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Bangor
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £18,005 i £19,337 y flwyddyn pro rata
 8. Cynorthwyydd i’r Radiograffydd
  Gradd 2
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Bodelwyddan
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £17,652 i £19,020 y flwyddyn, pro rata
 9. Clerc y Ward - Ward plant
  Gradd 2
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Wrecsam
  Arbenigedd:
  Plant ac ifainc
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 Y flyddwyn pro rata
 10. Cynorthwyydd Labordy Meddygol
  B2
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Wrecsam
  Arbenigedd:
  Gwyddorau gwaed
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £17,460 to £18,702 y flwyddyn
 11. Uwch Ysgrifennydd Meddygol Iechyd Meddwl
  Band 4
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Llanfairfechan
  Arbenigedd:
  Ysgrifennydd Meddygol
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 y flwyddyn
 12. Cydgysylltydd Data
  Band 3
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Wrecsam
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 llwybr pro
 13. Rheolwr Gweithrediadau Gwasanaethau Cymunedol
  Gradd 8a
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Wrecsam / Yr Wyddgrug
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Gymunedol
  Cyflog:
  £45,753 - £51,668 Y flwyddyn
 14. Rheolwr Arweiniol y Gyfarwyddiaeth
  Band 8a
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Bodelwyddan
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Brys
  Cyflog:
  £45,753 - £51,668 y flwyddyn
 15. Clerc Cofnodion Iechyd
  Gradd 2
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Wrecsam
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Cymorth
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn
 16. Uwch Ysgrifennydd (gweithio dan bennaeth Nyrsio)
  Gradd 4
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Llanfairfechan
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 Pro-rata y flwyddyn
 17. Swyddog Clerigol
  AFC band 2
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  PORTHMADOG
  Arbenigedd:
  Clerigol
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn pro rata
 18. Rheolwr Cyfeiriadau Gwasanaethau Fforensig ac Adsefydlu
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Llanfairfechan
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn
 19. Uwch Swyddog Cefnogi Prosiect
  Gradd 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  i'w gwblhau ar recriwtio
  Arbenigedd:
  Rheoli Prosiectau
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn
 20. Ysgrifennydd Tîm
  Band 3
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Y Rhyl
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 y flwyddyn, pro-rata
 21. Technegydd Cefnogi Bwrdd Gwaith
  GIG AfC:Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Abergele/Wrecsam/Bangor
  Arbenigedd:
  Gwybodeg - TGCh
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 22. Cynorthwyydd Gweinyddol Rhewmatoleg
  Gradd 3
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Llandudno
  Arbenigedd:
  Rhewmatoleg
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 y flwyddyn
 23. Peirianydd Systemau TGC
  Gradd 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  ,
  Abergele
  Arbenigedd:
  TGCh
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn